Бедствията и климатичните

 промени - какво да очакваме?

БиографияКристофър Фийлд
е професор по интердисциплинарни изследвания на околната среда в Станфордския университет, директор и основател на Катедрата по глобална екология на Института за наука „Карнеги“. Получил е докторската си степен от Станфордския университет през 1981 г. и вече тридесет години работи в Института за наука Карнеги. Изследванията му са свързани с последиците от изменението на климата от молекулярен до глобален мащаб, а усилията му са насочени към постигане на напредък в сферата на глобалната екология. Той е съпредседател на работна група II на Междуправителствената експертна група по климатични промени и един от авторите на докладите "Управление на рисковете от екстремни явления и бедствия за по-добра адаптация към климатичните промени" и “Климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици“ (2014 г.). Професор Фийлд е носител на няколко американски и международни награди, включително наградата за научни изследвания „Макс Планк” и медал „Роджър Ревел”. Член е на няколко научни общества, в това число и на Националната академия на науките на САЩ.


Катрин Мах
получава докторската си степен от Станфордския университет през 2010 г. и работи като изследовател в Института за наука „Карнеги“ между 2010 и 2011 година.
В момента е съпредседател за наука на работна група II на Междуправителствената експертна група по климатични промени. Тя участва в подготовката на основните доклади за оценка и техните резюмета, свързани със законодателството. Сред тях са докладът "Управление на рисковете от екстремни явления и бедствия за подобрена адаптация към климатичните промени" (2012 г.) и “Климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици“ (2014 г.). Предишни изследвания на госпожа Maх включват сфери като морска биомеханика, екофизиология и въздействията от изменението на климата върху океанските екосистеми. Настоящите й изследвания са свързани с методите за оценка на риска и вземането на решения, касаещи промените в климата.