Бедствията и климатичните

 промени - какво да очакваме?

Програма

15 септември 2014г., понеделник

10:00                Среща с активни в сферата на околната среда и климатичните
                         промени неправителствени организации, научни институти и
                         изследователски центрове

11:00                Среща с медии

14:00                Среща с представители на Президента на Република България
                          г-н Росен Плевнелиев


15:00                Среща с активни в сферата на околната среда и климатичните промени бизнес    
                         и браншови организации


16: 15               Среща с министъра на околната среда на Република България
                         г-жа Светлана Жекова


18:30                Публична лекция, зала „Средец, хотел Шератон, София