Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-Средиземноморския регион (2017г.)Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница”, която се организира със съдействието на Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. И трите училища са членове на Асоциацията на училищата за политически науки под патронажа на Съвета на Европа.

Лятната академия се реализира с подкрепата на European Endowment for Democracy. Тя е логично продължение на успешните издания, проведени през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е „Радикализация и екстремизъм в Евро-средиземноморския регион и ролята на гражданското общество в разработването на успешни стратегии за противодействие".

Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя събра на една маса изявени млади лидери на възраст между 25-40 години, насърчавайки  конструктивния трансграничен диалог.  Така Академията спомага за създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Близкия изток и Северна Африка и Европа.

Събитието се състоя в Правец между 3 и 9 юли 2017 г.