Предизвикателства, променящи животаПроектът “Предизвикателства, променящи живота” се изпълнява от Сдружение “Платформа АГОРА” и Българското училище за политика “Димитър  Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Проектът е насочен към местните общности, които да идентифицират най-важните си проблеми и да излъчат свои лидери, които да бъдат обучени и да предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство.

В рамките на проекта се активизираха 12 общности и неформални граждански групи по места. От всяка общност бяха избрани по двама местни лидери, които преминават през тримодулна Програма за активно гражданско участие и лидерство. Проведени бяха 24 общностни дискусии, в които бяха поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Проектът създава условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на общностните проблеми и стимулира активното гражданство.