шаблоны joomla

Описание на програмата

Националната програма „Управленски умения” е предназначена за млади политически лидери от парламентарно представени партии в България, представители на централната и местна администрация, обществени лидери от граждански организации и професионални сдружения, които работят в приоритетни стратегически области като образование, здравеопазване, социална политика, екология, енергетика, съдебна система, местно самоуправление и гражданско участие.

Основната цел на програмата е развитието й като ясен и точен механизъм за свързване на различните части на политическото пространство едни с други, както и на политическото и гражданското. Тя е място за трансфер на знания и умения и развитие на стратегическо мислене. Програмата е насочена към формирането на нов тип политическа и гражданска култура у младите лидери и утвърждаването на морални принципи за тяхното настоящо и бъдещо развитие.

Началото на Националната програма е поставено през 2002 година. Уникална като концепция не само за България, програмата обучава бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, подготвя ги с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.

Националната програмата „Управленски умения” е програма за политически мениджмънт и публични политики и съчетава няколко елемента:

  1. представяне на основни политически концепции и платформи
  2. анализ на съвременната ситуация и актуалните теми за обществото
  3. търсене на решения на наболели проблеми, които могат да се приложат в практиката.
  4. поведенчески тренинги, които изграждат основни лидерски умения

Програмата се основана на баланса между теоретичното и практическото, между основните и ad-hoc темите от обществено-политическия живот на страната, развитието на Европа и света.

Обучението се провежда под формата на серия от четири  4-дневни семинара годишно в периода ноември – март. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа под формата на Световен форум по демокрацията и се провежда в Страсбург през ноември. От 2002 г. досега над 690 души са завършили програмата. Много от тях заемат ключови позиции в политически партии, правителствени институции и граждански организации и продължават активно да се включват в различните дейности на училището.

Цели на програмата

  • Очертаване на моралните принципи, върху който трябва да стъпва съвременната политика, отчитайки смяната на генерациите в българския политически живот и възможността училището да предложи своите виждания за етичните правила на политическо поведение и говорене,
  • Извеждане като доминанта правенето на политики на базата на доказателства, вземане на решения „отвъд мандата” както на местно, така и на национално равнище и стимулиране предприемането на стратегически политически действия
  • Изграждане на капацитет от знания и умения на младите лидери за активно участие в европейските политически дебати, при формирането на европейския дневен ред
  • Развитие на иновациите, мрежовите комуникации, онлайн методите за обучение и работа, като дългосрочно стратегическо предимство  на младия лидер
  • Участници и критерии за участие

Програмата е предназначена за млади политически лидери от парламентарно представените партии в страната, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствени организации и професионални сдружения. Средната възраст на участниците е под 40 години. Училището за политика “Димитър Паница” подбира участниците в програмата така, че да осигури баланс по пол, възраст, професионален профил, регионален признак.

Във всеки випуск се търси и баланс между представителите на политическите партии и гражданското общество, като  между 60% и 70%  от участниците са от политически партии, а между 30 и 40% - от граждански организации. Критериите за участие и процедурата за кандидатстване можете да прочетете тук.

Методи на обучение и преподаватели

Обучението е интензивно и интерактивно, а  усвояването на нови знания, умения, ценности и поведение става чрез създаване на обучителна среда, която насърчава активното включване на участниците и ги превръща в съавтори на учебния процес. Обучаваните получават възможност да изследват различни гледни точки и да участват в информиран публичен дебат. Обучението включва разнообразие от формати: лекции, дискусии, панелни обсъждания, участие в симулации, ролеви игри и работа по казуси, тренинги на открито, групови домашни работи и индивидуален заключителен материал.

Във всеки курс са обособени панели за работа в малки групи по развиване и усъвършенстване на умения. Специфични умения се тренират също и в работа по определени проблеми, представени по време на дискусиите и лекциите.

Преподаватели в програмата са водещи български и чуждестранни експерти, обществени фигури, политици. По-голямата част от тях имат значим практически опит в сферите, в които преподават. Работата в малки групи се подпомага от професионални модератори, експерти в групово-динамичен тренинг.

Сертификати

При успешно завършване на Националната програма, всеки участник получава сертификат, издаден от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Съвета на Европа.

Всички завършили програмата стават и членове на Асоциацията на завършилите към Българското училището за политика "Димитър Паница".

 

Финансиране

Националната програма „Управленски умения” се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа. От създаването й до момента партньори на програмата са били още Народното събрание на Република България, Холандското Министерство на външните работи чрез програма МАТРА, Министерството на външните работи на Норвегияфондация „Америка за България” .

 

Резултати

Всяка учебна година Българското училище за политика “Димитър Паница” прави оценка на Националната си програма “Управленски умения”. Оценката е на три нива - равнището на знанията на випуска, развитието на уменията на участниците и удовлетвореността на групата от програмата. Тя подпомага цялостния процес на програмиране и подобрява ефективността на обучението.

 

Методология

Оценка на учебната 2013-2014 година

 Сподели тази статия!