шаблоны joomla

Вторник, 18 Октомври 2016 11:46 Велизар Георгиев

„Европа и аз" е проект на Българското училище за политика „Димитър Паница", чиято цел е да повиши информираността и заинтересоваността на българската публика за ролята и работата на Европейския парламент.Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския парламент и ще продължи до края на юни 2017 г. Целевата група на проекта е младежи между 16 и 29 години.

Проектът предвижда дебати между евродепутати и младежи в три български университета по теми като „Ролята на свободните медии в европейския контекст", "Новите технологии и влиянието им върху живота и работата на хората", както и „Готови ли сте за собствен бизнес". По време на срещите българските евродепутати ще формулират посланията си в контекста на възможностите и перспективите, които предоставя Европейския съюз за младите хора.

Български евродепутати ще бъдат поканени да споделят своите приоритети и в рамките на Националната програма "Управленски умения" на БУП.

В началото на пролетта ще се проведе фотоконкурс за младежи на тема „Това е моята Европа". Професионално жури ще оцени творбите на младите фотографи, а най-добрите снимки ще бъдат показани на специална изложба.

Финалното събитие по проекта ще е дискусия „Ще гласувам ли на евроизборите и защо?". На него евродепутати ще отговарят на въпросите на младите хора.

Повече информация можете да прочетете тук.

 
Вторник, 12 Юли 2016 15:36 Велизар Георгиев

Проектът „Гласът на българските деца" се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница" и се финансира от Фондация "Оук". Той ще се осъществява от 2016 до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Той е насочен към политическите и гражданските лидери, допринасящи за формирането на детските политики. Целта ни е българските деца да се чувстват сигурни и защитени, и техният глас да бъде чут от управляващите.

 
Вторник, 01 Септември 2015 17:58 Велизар Георгиев

Целта на проекта е да анализира обществената среда като стъпва на експертното знание и професионален опит на завършили Българското училище за политика "Димитър Паница". Той е насочен към цялата общност на завършилите БУП. Това са над 600 човека, които се занимават професионално с политика, представители на неправителствения сектор и браншови организации, магистрати. Това са лидери на общественото мнение, които могат пряко и косвено да влияят на публичните политики и процесите в обществено-политическия живот.

На базата на анализа на обществената среда и нейните дефицити ще бъдат определени три ключови области, които са проблемни за България. Те ще бъдат проучени задълбочено, а екипи от завършили училището, които ще работят по проблемите, ще предложат мерки за преодоляване на недостатъците и политики за реформи. Трите ключови области и перспективите за развитието им ще бъдат обсъждани както със завършилите, така и с настоящите участници в Националната програма „Управленски умения". Анализът ще помогне за развитие на програмите за обучение на БУП, както и за усъвършенстване на работата на училището с общността на завършилите.

Проектът се осъществява от Българското училище за политика „ Димитър Паница" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България" и ще продължи 21 месеца.

 
Понеделник, 07 Април 2014 17:44 Велизар Георгиев

Ежегодно Съветът на Европа подпомага програмите на 19 училища, включени в Асоциацията на училищата по политически науки. В рамките на този проект той съфинансира и част от семинарите на Националната програма “Управленски умения” на Българското училище по политика “Димитър Паница”. В програмата всяка година се обучават 40 участника от партиите, представени в Националния и Европейския парламент, както и обществени лидери от неправителствения сектор в България.  Всяка есен Съветът на Европа организира Световния форум по демокрация в Страсбург и финансира участието на настоящи випускници на 19-те училища от мрежата, които се срещат, за да обменят опит и идеи помежду си.