Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство

Дейности


Пресконференция за начало на проекта
Kръгла маса

Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.