Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство

Снимки


              

               

         

            

Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.