Активни граждани - проспериращи общини

Нивото на демокрацията в една държава в голяма степен се определя от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Въпросите, свързани с това участие, могат да се разглеждат в две посоки. От една страна – дали съществуващата нормативна и институционална среда дава възможност за гражданско участие, а от друга страна – дали самите граждани са готови и мотивирани да участват в обсъждането и вземането на решения за публичните политики. Необходимо условие за по-голямата степен на ангажираност на гражданите са ясните и прозрачни правила и процедури за участие на гражданското общество в процеса на вземане на решения на местно ниво. Това е валидно за всички форми на гражданско участие, както за упоменатите в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – местен референдум, местна гражданска инициатива, общо събрание, така и доброволни инициативи като обществените консултации, съвместни комисии и др. В момента ситуацията се характеризира със слабо използване на механизми, които да впрегнат гражданската енергия и сили в реализирането на добри практики за гражданско участие в изработване на публичните политики на местно ниво. Поради тази причина като част от проекта ще бъдат изследвани и анализирани българските практики, както по прилагане на законоустановените механизми за участие на гражданите в местното самоуправление, така и доброволните инициативи , за да се открият слабостите в тяхното прилагане. Допълнително ще бъдат проучени и европейските практики в тази сфера. Въз основа на анализите ще бъдат изведени модели за успешно гражданско представителство и ще бъде подпомогнат процеса на конституирането и функционирането на такива инструменти у нас. Проектът ще допринесе за промени в съществуващата практика в България, като крайната цел е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по-активното гражданско участие.