Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-Средиземноморския регион (2015г.)Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика “Димитър Паница”, която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се подкрепя от Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Настоящата Лятна академия е логично продължение на успешното пилотно издание, което се проведе през лятото на 2014 г.


Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя  ще събере на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години от Мароко, Тунис и България, ще насърчи конструктивния трансграничен диалог и ще спомогне създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Северна Африка и Европа. Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.


Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е „Сигурност и култура”. Тя е обусловена от неотдавнашните събития в Париж, Копенхаген и Тунис, които показаха, че всички ние сме еднакво изложени на риск от разрушителната сила на глобалния тероризъм, за която отдавна вече няма граници. Нашата цел ще бъде да провокираме и насърчим участниците да насочат вниманието си към общите предизвикателства пред сигурността на региона, като вземат предвид географската близост и културните връзки на Европа и Северна Африка, които са важен фактор при изграждането на обща стратегия за стабилност в региона.


Събитието ще се състои в София между 2 и 7 юни 2015г.