Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?


Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Република Франция в София организират кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?” Събитието ще се състои на 12.11.2015  от 18:30 часа във Френския културен институт.

Целта на кръглата маса е да се представят и обсъдят възможностите и предизвикателствата  на прехода към нисковъглеродно развитие на България. Изграждането на икономики, които причиняват по-малко вредни емисии, е от огромно значение за съвременните общества, защото екстремните метеорологични явления, следствие от промяната в климата, стават все по-чести. Последиците от наводнения, бури, градушки и т.н. пряко се отразяват на бизнеса, създават трудности при доставките на стоки, водят до промени в цените и непредвидени разходи за множество икономически отрасли.

В същото време измененията в климата предоставят на обществото, бизнеса и инвеститорите нови възможности. Появяват се иновативни продукти и нови технологии, които помагат за смекчаване на замърсяването, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ограничаване на цялостното въздействие върху околната среда. Приложението им в практиката създава нови пазари и нови работни места, възможностите за развитие и потенциал за растеж.

Поради промените в използването и производството на енергия, темата не засяга само група от експерти в рамките на страната, но се нуждае от вниманието и подкрепата на обществото и бизнеса и изисква обмен на опит между различните заинтересовани страни.