Лятната академия  за развитие на демокрацията чрез културна дипломация - споделяне на опит между училищата за политика в България, Мароко и Тунис (2014г.)

Начало

Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация е съвместна инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се осъществява с подкрепата на Южната програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа.

Академията е логично продължение на усилията на БУП „Димитър Паница” да подпомага партньорите си от Тунис и Мароко, като споделя с тях опита и методологията си за обучение на млади лидери и подкрепя усилията им за институционално изграждане по време на преход към многопартийна демокрация. Целта на събитието е да стимулира дебата и активния обмен на идеи за демократичното развитие и добри практики между представители на политическия и граждански сектор от двата бряга на Средиземно море. Тя е насочена и към изграждането на умения за работа в мултикултурна среда и създаване на мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданското общество в трите страни.

Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.